Передовий досвід

Передовий педагогічний досвід

08.06.2022 17:17
На сучасному етапі розвитку освіти першочергового значення набуває проблема розвитку творчого потенціалу педагогів; запровадження інноваційних технологій навчання та виховання; удосконалення змісту загальної освіти; ви­явлення, вивчення, узагальнення, схвалення й...

Передовий педагогічний досвід

26.05.2021 15:58
osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14633/