Шановні відвідувачі!

          Рада вітати Вас на своєму сайті методиста ВСП"Костопільський  будівельно-технологічний фаховий  коледж НУВГП". Тут Ви можете знайти інформацію, яка Вас цікавить : основні нормативні документи, навчальні програми , відповіді  на  проблемні  питання, отримати методичну допомогу, щодо організації навчальної діяльності у навчальному закладі, підготовки до атестації, ознайомлення з досвідом впровадження іннова-ційних освітніх технологій та знайти багато інших довідкових, рекомендаційних та потрібних матеріалів.

                                           З повагою Тетяна САЛІВОНЧИК

Методична робота

        Методична робота спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню педагогічним досвідом усіх членів  навчального закладу, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

           Основною метою методичної роботи є надання реальної, дієвої допомоги у формуванні професійної майстерності, активізації науково-творчого потенціалу кожного викладача.

       Координаторами методичної роботи коледжу є заступник директора з навчальної роботи – Наталія БОЖКО та методист Тетяна САЛІВОНЧИК

                                                                                    

Основними напрямками роботи є:

 надання методичних консультацій викладачам, студентам;

 спрямування і координація циклових комісій коледжу;

 створення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін;

 розробка й упровадження в практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій;положень щодо вдосконалення науково-методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців;

 сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;

 залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи;

 робота з молодими викладачами;

 допомога у підготовці викладачів до атестації.

Основними формами методичної роботи в коледжі є:

 засідання методичної ради;

 засідання циклових комісій;

 засідання методичних обєднань;

 методичні консультації;

 тижні циклових комісій;

 відкриті заняття;

 засідання Школи педагогічної майстерності;

 розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;

 створення навчально-методичних матеріалів;

 виставки педагогічних досягнень викладачів.

    

 

 

 

 

 

Фотогалерея: Головна сторінка

Фотогалерея порожня